DẪN DẮT? vs LÔI KÉO⛓

Chắc bạn đã nghe quá nhiều rằng đàn ông thì phải dẫn dắt. Vì phụ nữ thích được dẫn dắt. Nhưng thật sự phụ nữ thích được dẫn dắt? Trên thực tế, không ai muốn bị dắt mũi. Ai cũng thích mua hàng nhưng không ai thích bị bán hàng. Phụ nữ muốn chiếm sự quan tâm của đàn ông chứ không muốn bị đàn ông điều khiển. Dắt mũi và điều khiển có thể gọi chung là lôi kéo. Và dẫn dắt khác với lôi kéo.

Back to Top