DẪN DẮT? vs LÔI KÉO⛓2 phút đọc

Chắc bạn đã nghe quá nhiều rằng đàn ông thì phải dẫn dắt. Vì phụ nữ thích được dẫn dắt. Nhưng thật sự phụ nữ thích được dẫn dắt?

Trên thực tế, không ai muốn bị dắt mũi. Ai cũng thích mua hàng nhưng không ai thích bị bán hàng. Phụ nữ muốn chiếm sự quan tâm của đàn ông chứ không muốn bị đàn ông điều khiển.

Dắt mũi và điều khiển có thể gọi chung là lôi kéo.
Và dẫn dắt khác với lôi kéo.

GIỐNG NHAU

Đều là điều hướng để đối phương tin mình và làm theo ý mình.

KHÁC NHAU

Lôi kéo
Lôi kéo (Manipulation)
Lôi kéo (Manipulation)
  • Hình ảnh tượng trưng: buộc dây vào mũi rồi dùng sức để kéo đi.
  • Giải nghĩa: ràng buộc và dùng quyền lực để ép đối phương làm theo ý mình.
  • Đứng trên góc độ đối phương: bị động, khiên cưỡng, sợ hãi
  • Hành động biểu hiện: không cho đối phương cơ hội nói Không (ví dụ: dùng vũ lực cưỡng hiếp, tấn công vào nỗi sợ).
Dẫn dắt
Dẫn dắt (Leading)
Dẫn dắt (Leading)
  • Hình ảnh tượng trưng: xây một con đường và để đối phương đi bằng đôi chân của mình trên đó.
  • Giải nghĩa: Đưa ra một sự lựa chọn và giới hạn các sự lựa chọn khác.
  • Đứng trên góc độ đối phương: tự nguyện, chủ động, có hoặc không nhận thức được việc bị giới hạn các sự lựa chọn.
  • Hành động biểu hiện: cho đối phương cơ hội nói Không, nhưng rất ít (ví dụ: đưa ra tối đa 3 sự lựa chọn, kích thích vào ham muốn).

Trong tiếng Việt còn một số từ tương tự như dẫn dụ, dụ dỗ, thuyết phục (dùng lời lẽ), cưỡng ép (dùng vũ lực)…Mỗi từ đều thể hiện một mức độ khác nhau.

Tôi đo dẫn dắt/lôi kéo theo phần trăm cơ hội nói KHÔNG của đối phương. Dưới 5% là Lôi Kéo. Trên 5% là Dẫn Dắt. Phần trăm càng cao thể hiện khả năng dẫn dắt càng kém.

2 Comments

  1. Pingback: Phụ Nữ Thực Sự Thích Được Dẫn Dắt? – Gy

  2. Pingback: Dù Dẫn Dắt Hay Đi Theo, Hãy Luôn Chủ Động – Gy

Comments are closed.

Back to Top