Hợp tác

Affiliate Marketers

Nếu bạn thích những nội dung của tôi, bạn muốn chia sẻ chúng đến nhiều người hơn, tại sao bạn không để tôi cảm ơn bạn bằng những thứ thực chất nhỉ?

Gy’s Contributors

Nếu bạn thấy con đường tôi đang đi cũng phù hợp với định hướng phát triển bản thân của bạn, tại sao chúng ta lại không đi chung một đoạn đường nhỉ?

Giang’s Candidates

Không phải cứ làm việc trong thị trường ngách thế này là hay, corporate world cũng rất hay. Nếu bạn đã làm quản lý và muốn nhảy việc, bạn cần các headhunt cho riêng mình, tôi có thể giúp bạn. (Còn chuyện mai mối tình ái cần xem xét thêm).

Giang Gy’s Mentors

Thế giới còn quá rộng còn nhiều nơi em chưa tới, biển động sóng lớn dân chơi sợ gì mưa rơi. Từ kĩ năng cứng đến kĩ năng mềm, từ tư duy đến thực chiến, nếu Thầy thấy em cần bổ sung this bổ sung that, em rất sẵn sàng học hỏi và trả học phí.

Back to Top