#BYBS2: Bạn Sẽ Làm Gì Khi Bị Bùng Hẹn?1 phút đọc

#BYBS2 - Bạn Sẽ Làm Gì Khi Bị Bùng Hẹn?

Chủ đề #BYBS2 là một chủ đề mà ai trong chúng ta cũng đã từng gặp nhiều lần với tư cách là người bị bùng hẹn và cả với tư cách là người bùng.

Tại sao bạn lại bị bùng, họ biến mất hay họ vẫn xin lỗi bạn, bạn nên bỏ hay ở lại với mối quan hệ đó, nếu ở lại thì buổi hẹn tiếp theo nên diễn ra như thế nào, nếu buổi tiếp theo lại bị bùng thì sao,…

Đây là một chủ đề hứa hẹn có nhiều thảo luận sôi nổi để giúp mọi người củng cố được các chiến thuật tâm lý đối phó với những tình huống như thế này trong tương lai.

Bạn đã có trải nghiệm bị bùng hẹn như thế nào? Comment chia sẻ bên dưới nhé.

  • Sự kiện đã diễn ra vào ngày 30/12/2019
Back to Top