Blog

Khái niệm phân biệt

“Đừng mất công tranh cãi khi cả hai không hiểu cùng một khái niệm” – Đây là bài học đầu tiên tôi học được từ trường đại học.

Nên trả lời câu hỏi What trước How và Why.

Hẹn hò

Hẹn hò là một hành trình cảm xúc từ:

Chuyên mục này nói về những câu chuyện tình ái đó.

Phát triển bản thân

Có nhiều con đường phát triển bản thân, hẹn hò là một con đường trong số đó.

Đây là chuyên mục tôi nơi tôi viết về tư duy, về triết học, về nhân sinh quan này nọ kia.

XEM TOÀN BỘ BÀI VIẾT