Tăng Sức Hút Bằng Cách Tạo Ghen Tuông

Tạo ghen tuông là khơi gợi tính hiếu thắng của cô gái và khiến cô ấy tham gia vào một cuộc chiến tranh giành bạn. Vì thế tạo ghen tuông là một vũ khí cực mạnh để tăng sức hút. Bạn có giá trị cao thì cô ấy mới ghen vì bạn. Nhưng cũng có thể vì ghen mà cô ấy thấy bạn giá trị cao. Giá trị cao là một khái niệm tương đối, phụ thuộc vào cách bạn truyền tải nó đến ấy. Cách truyền tải đúng là làm gián tiếp. Tạo ghen tuông trực tiếp có thể khiến cô ấy rút lui khỏi cuộc chiến ngay trước khi nó bắt đầu. Nếu thế thì bạn thất bại rồi vì mục đích ở đây là thu hút cô ấy tham gia vào cuộc chiến tranh giành bạn cơ mà, đúng không nào?