Programs

Private Programs by Gy

Private

Các chương trình thiết kế riêng theo nhu cầu thầm kín của bạn về tán tỉnh, hẹn hò, tình dục và phát triển bản thân, bao gồm:

Consulting: Tư vấn 1:1 về những câu chuyện và vấn đề riêng
Bootcamp: Huấn luyện thực chiến về tán tỉnh, hẹn hò và tình dục
Mentorship: Cố vấn dài hạn về phong cách sống, phát triển các mối quan hệ

Public Programs by Gy

Public

Các chương trình cộng đồng nơi bạn có thể bày tỏ quan điểm về những chủ đề chưa bao giờ hết gây tranh cãi này, bao gồm:

Seminars: Sự kiện nói chuyện chuyên đề và thảo luận nhóm nhỏs theo chủ đề
Courses: Khoá học theo chủ đề kết hợp lý thuyết và thực hành
Debate Forum: Diễn đàn tranh biện theo chủ đề không rõ đúng sai